İçerik eklenecektir.

Videonun sağındaki 3 uzun çizgi üzerine tıklayınca bütün üniteler görünür.

Videonun sağındaki 3 uzun çizgi üzerine tıklayınca bütün üniteler görünür.

Videonun sağındaki 3 uzun çizgi üzerine tıklayınca bütün üniteler görünür.

Hadis Tarihi ve Usulü Sınavı

ÇİFT SEÇENEKLİ CEVAPLARIMIZ DA VAR!

İki tercih yapmanız gerekebilir. Hazırsak başlayalım.

Bismillahirrahmanirrahim

1 / 15

Aşağıdakilerden hangisi Arapça ’da yok etmek, ortadan kaldırmak, nakletmek anlamlarına gelen kelimedir?

2 / 15

Hz. Peygamber’in insanları kötülüklerden temizlemeye ilişkin görevi hangisidir?

3 / 15

İbnu Ömer anlatıyor ;”Hz. Peygamber buyurdular ki: Namazın ilk vaktinde Allah’ın rızası vardır. Son vaktinde de affı vardır.”
Yukarıdaki ifade aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olabilir?

4 / 15

Aşağıdakilerden hangisi hadisler arasındaki ihtilâfın giderilmesinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

5 / 15

Hadis öğrenme, nakletme, derleme, hadisleri içeren kitaplar telif etme gibi faaliyetleri kapsayan terim aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 15

Aşağıdakilerden hangisi Hadis tenkidinin temel ilkelerinden biri değildir?

7 / 15

Hadis İlmi, geçmişte hangi isim ile adlandırılır?

8 / 15

Hadis ilmi ile ilgilenenler tarihte değişik unvanlarla anılmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu unvanlardan değildir?

9 / 15

"Hz. Peygamber’in sünnetini haber veren, sünnetin söz ile ifade edilmiş haline _____denir"
İfadesi en doğru şekilde aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

10 / 15

İnsanların kötü huylardan, günahlardan, kötülüklerden temizlenmesi, arındırılmasına ne denir?

11 / 15

Hadiste nakledilen içerik anlamına gelen, Hz. Peygamber’in sözleri ve davranışlarını ifade eden kısma hangisi denmektedir?

12 / 15

Hadisler arasındaki çelişkiyi giderme yöntemlerine hangi sıralamaya göre başvurulacağı âlimler arasında önemli bir tartışma konusudur. Hadisçilerin başvurduğu sıralama Aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir.?

13 / 15

............ döneminde hadislerin sözlü ve yazılı olarak öğretilmesi, öğrenilmesi, halk arasında yayılması, böylece hafızalarda ve değişik yazı malzemeleri üzerine kaydedilip koruma altına alınması söz konusudur.

14 / 15

Hadis yazımının ilk zamanlarda yasaklanmış olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

15 / 15

Aşağıdakilerden hangisi Hadislerin güvenilirliklerini sağlamaya yönelik uygulanan yaklaşımlardan değildir?

Puanınız

0%

Maggog'u beğendiniz mi?

Allah razı olsun!